Zajímavosti u osobností uživatele POlYEKRAN

POlYEKRAN

POlYEKRAN zprava

Napsat uživateli zprávu

oblíbený

Přidat uživatele do oblíbených

  

Řadit dle:   Názvu filmu   |   Od nejnovějších

Počet zajímavostí k osobnostem: 32
Michail Aldašin
Přidáno: 29.3.2017
Po určitou dobu se Michail Aldašin věnoval reklamě (situace pro animátory nebyla vůbec lehká), ale toho neuspokojovalo...Nebyly peníze, nebylo vůbec nic, ale přesto jsem se rozhodl točit...tehdy jsem uviděl několik obrazů z doby raného a středního období středověku, které mne přitahovaly svojí naivitou, poetičností i svým biblickým námětem (film Zrození). To, co bylo na tématu důležité nebylo kárání, pokora.. postavy byly zobrazeny na freskách a bylo v nich cosi teplého, lidského. A tak jsem svůj film natočil beze slov, pouze s hudbou od Bacha a Mozarta......Michail Aldašin o filmu Zrození
Karel Anton
Přidáno: 4.1.2015
Po odchodu ze společnosti Elektafilm a založení vlastní společnosti se režisér Karel Anton také věnoval filmovému dokumentu. V roce 1929 natočil film věnovaný zahájení lodní přepravy mezi Prahou a Hamburgem ,,Zahájení lodní rychlodopravy Praha-Hamburg" v produkci AntonFilm, a získávání prvních zkušeností s nástupem zvukového filmu ho přivedli k natočení filmu ,,Karel Hašler ve zvukovém Filmu" (1930).

POlYEKRAN
Karel Anton
Přidáno: 24.8.2015
Na konci dvacátých let se režisér Karel Anton také věnoval natáčení filmových dokumentů. V roce1929 se otevíralo státní letiště v Užhorodu a Karel Anton tehdy natočil filmový dokument ,,Slavnostní otevření státního letiště v Užhorodě...metráž filmu byla 200 m. produkce: Anton. V mezidobí, když nenatáčel hrané snímky se snažil sobě vypomoci natáčením krátkometrážních snímků ve vlastní produkci...

POlYEKRAN
Lída Baarová
Přidáno: 5.3.2015
Předvedení Vávrova filmu ,,Dívka v modrém" na italském filmovém trhu pootevřelo dveře Lídě Baarové dveře k nabídce, aby zde natočila nejméně tři filmy. Režisér Guaazoni si ji vybral, aby představovala dívku, která inspiruje umělce - v tomto případě malíře Raffaela k zobrazení nejdříve jako modelky a později i malířovy múzy.
Před započetím natáčení filmu měla herečka sama složit zkoušku z italského jazyka. Na fotografiích o jejím pobytu i sestry Zorky (i o ní se uvažovalo možnosti angažovat do italského filmu) vidíme tváře, které jsou štastné...a pak, že život neumí být krutý...
POlYEKRAN
Václav Bedřich
Přidáno: 5.10.2015
Western jako téma se objevil v československé animační tvorbě. Jako příklad můžeme uvést film ,,V pravé dopoledne" - režiséra Václava Bedřicha, který již pouhým názvem evokuje nadhled i smysl pro komično, který byl i pro československou animaci charakteristický vedle tehdy hraného filmu. Groteska jako způsob demytizace legendy Divokého Západu - resp. způsob jiného převyprávění ...
POlYEKRAN
Varis Brasla
Přidáno: 29.11.2019
Riga je hlavním městem Lotyšska a ne Litvy..Litva měla vždy dvě historická centra Vilnius a Kaunas (1918-1939)
Konstantin Bronzit
Přidáno: 2.5.2017
Po natočení filmu Nemůžeme žít bez vesmíru se režisér vyjádřil k námětu:
„Nebyl jsem inspirován ničím. V tomto filmu je vesmír pouze pozadím, proti němuž se příběh rozvíjí, je to příběh o přátelství dvou kosmonautů, kteří jsou posedlí touhou letět do vesmíru a během tréninku dělají všechno proto, aby mohli vzlétnout. Víte, jak se to někdy děje... Dostanete uvnitř nápad a ten musí jít ven. Musíte se vyléčit, vyplivnout tu chorobu ve formě produktu - filmu...
Nick Cave
Přidáno: 17.11.2013
Nick Cave (1957) představuje uměleckou osobnost, která zasahuje do mnoha uměleckých oblastí, včetně divadla či filmu, kde se podílel na vzniku několika filmových scénářů. Mohli bychom říci, že s Cavem chodí bůh i peklo v jedné osobě (např. ústřední postavou pro scénář filmu z vězeňského prostředí Ghost..of the Civil Dead - Duchové
mrtvých občanů) byla postava masového vraha Carla Pozrama z přelomu konce druhého desetiletí dvacátého století (USA). Režisér John Hillcot předlohu okomentoval takto:,,..Nicka zajímala hrůza, tyhle situace a lidi, kteří překročili určitou hranici..". Propojení mýtického sakrálního světa, který obsahu pokání, setkání s bohem, ale také i krutost každodenního světa, střet s ním až za hranicemi toho, co lze uchopit, to je svět, kde Hamlet je zvláštní člověk s pistolí v ruce, který touží nejen po pomstě, ale také po cadillacu. A tak se rockový zpěvák může stát kapitánem Achabem, kde lod i její posádka předem prokleta ...resp. ,,Myslí si snad někdo skutečně, že bychom
komukoliv dovolili v těchto hrách povznést se nad špínu, člověku je dopřáno povznášet se..ale jen proto, aby mohl být ještě tvrději stažen dolů, ke svému údělu...svinstvu.
Při svých setkávání s Nickem Cavem si můžeme společně s ním
přeříkát:,,..Uchýlili se bezbožníci hned od narození, pobloudili hned od života matky mluvíce lež...". Cave patří
i po letech k těm lidem, co vypovídají o našem vnitřku daleko více, než-li ti, co myslí, že mají v rukou vlastní život či dokonce tento svět...

POlYEKRAN
Kinga Dębska
Přidáno: 21.7.2014
Můj kolega tehdy odjížděl do Prahy a přemluvil mne, abych jela s ním. ..naučila jsem zde češtinu a Praha je velmi krásná, máte svůj způsob humoru, který mi vyhovuje. O možnosti zůstat v Praze Kinga zapřemýšlela jen na chvilku, protože zde chtěla zrealizovat svůj film ,,Hel" z roku 2009, ale český filmový Institut přestože se scénář líbil, tak byl odmítnut z důvodů, že nejde o český film a jeho režisérka je Polka...K samotnému filmu Kinga uvádí,že ji ovlivnili její profesoři : Saša Gideon a zároveň dodává, že nemá vyloženě žádný vzor a proto musí jít svou vlastní cestou...
Gene Deitch
Přidáno: 14.9.2015
K muži patří vždy i jeho žena. V tomto případě je to paní Zdena Geitchová (za svobodna Hejdová), která ho provází již od roku 1964. Spolupodílela se na jeho filmech a prošla si různými činnostmi v rámci studia ,,Bratří v triku". Oběma patří náš dík za tvorbu pro českou i světovou animovanou tvorbu. Díky Pane i Paní Deitchovi...
Karel Hašler
Přidáno: 4.1.2015
Osobnost Karla Hašlera a jeho popularita se stala inspirací pro jeho zachycení i ve filmovém dokumentu.
Již v roce 1922 společnost Poja uvedla film ,,Co zažil Karel Hašler v Americe" o jeho pobytu v roce 1920. O deset let později Filmový režisér K.Anton natočil snímek ,,Karel Hašler ve zvukovém filmu" ve vlastní produkci. Jak lze vidět
již v předválečné éře film sloužil ke zvýšené popularitě osobnosti, jakou Karel Hašler byl....

POlYEKRAN
Juraj Herz
Přidáno: 14.9.2015
V roce 1963 uvedlo studio FSB do kin hudební film ,,Oliver Twist" podle režie, scénáře,námětu výtvarníka Borise Moravce, hudbu k filmu složil Karel Mareš, ve kterém si záhrál i Juraj Herz, Karel Effa a Marcela Trsková. Film byl natočen jako zakázka pro tehdejší československou televizi.
Jerzy Hoffman
Přidáno: 18.12.2017
V Evropě bylo málo národů, které si zaplatili celý film z vlastní kapsy. V případě filmu Potopa se takto stalo a díky tomu, mohl režisér Jerzy Hoffman natočil svůj velkofilm o druhé polovině 17. století (kdy ve své podstatě třicetiletá válka pokračovala na východě Evropy)...
POlYEKRAN
Krzysztof Komeda
Přidáno: 13.2.2018
Komeda patřil k okruhu lidí, kteří spolupracovali s mladými polskými filmovými režiséry po roce 1956. K tomuto přátelství také patřily občas divoké večírky v Lodži. Jak uvádí např. režisér Skolimovski, tak Komeda byl uzavřenější povahy s často skrytým humorem, jež byl skryt za neproniknutelnou maskou. Jeho ,,obchodní záležitosti" řešila jeho paní, která ho takto zastupovala.
Jan Kučera
Přidáno: 15.12.2014
Z období působení Jana Kučery v roce 1947 je významná jeho spolupráce s českým historikem Zdenkem Kalistou na dokumentu ,, Pražský hrad" (1947). Kučera se námětem pražského hradu zabýval již v období protektorátu a prof.: Kalista se mu zdál obzvláště pověřený k danému tématu, protože již v květnu 1938 se účastnil na pořádání výstavy ,,Pražské baroko", která tehdy měla obrovský úspěch u veřejnosti. Filmový režisér Jiří Lehovec tehdy pro společnost A. B. Barrandov natočil dokument ,,Kamenná sláva", který byl doplněn textem básníka Jaroslava Seiferta a hudbu k filmu složil skladatel Miroslav Ponc.
Samotný Jan Kučera si svoji představu o podobě filmového dokumentu ve vztahu k historické architektuře a stavebním stylu vytvořil za války - v roce 1940 pro filmové zpravodajství Aktualita natočil dokument ,,Ve stínu strakonického hradu", na kterém se spolupodíleli kameraman Zahradníček a hudební skladatel Jiří Srnka.
Obrat ke tradičním památkám byla jednou z oblastí, která se české dokumentární tvorbě nabízela a nepodléhala tolik tlaku okupační cenzury....
Jiří Lehovec
Přidáno: 14.11.2013
Terezín. Filmový režisér a dokumentarista Jiří Lehovec společně s kameramanem Tuzarem byli mezi prvními, kteří vstoupili na půdu Malé pevnosti v Terezíně v květnu1945. Celkový dojem na oba filmové pracovníky byl deprimující:,,Byli jsme rozvráceni: toho všeho nechat a úteci a zároveň zachytit to všechno a vydat svědectví"..tak komentoval své zážitky Jiří Lehovec pro časopis Kino ..Jak jsme točili revoluci, Kino, roč.XX, č. 9, s. 3-7. Téma Terezína se objevovalo v české filmové tvorbě nejednou,
ale Jiří Lehovec patřil mezi ty, kteří zachytili obraz Terezína na přelomu dvou epoch - války a míru, což byl mimořádný počin

Zpracoval: POlYEKRAN
Karel Melíšek
Přidáno: 19.6.2015
V třicátých letech se v českém hraném filmu stávalo ,,modním" - nový životní styl, kterým se stanul tramping. Karel Melíšek tehdy ve spolupráci s textařem Jaroslavem Mottlem představovali tzv. ideální dvojici zabývající se ,,trampskou písní", která přenesla od táboráků na jevištní prkna a do divadelních sálů a měštáckou obec již tolik nedráždila....Karel Melíšek se v tomto období podílel na vzniku filmových krátkometrážních snímků, jež se věnovali historii českého filmu -viz. ,,čtvrtstoletím za deset minut" z roku 1934" a snímku ,,Jak se dělá film"- oba filmy tehdy produkovala firma Koza - resp. ve spolupráci se zahraničním partnerem (UFA, DEFA). V produkci firmy Koza byl v roce 1936 natočen i další krátkometrážní snímek ,,Léto dvou presidentů" zachycující T.G.Masaryka a Edwarda Beneše.
Ve stejném roce vzniká i další snímek ,,Utok na Prahu" (1936) v režii i podle scénáře Karla Melíška, jež se výrazně prosadil především jako textař k filmovým písničkám. Jeho spojení s Jaroslavem Mottlem představovalo jednu větev české trampingové písně, která se chtěla státi populární v tehdejší společnosti a i takto byla přijímána

POlYEKRAN
Benito Mussolini
Přidáno: 26.6.2015
Nový italský diktátor - Benito Mussolini si byl dobře vědom jakou roli může sehrávat filmový pás pro jeho popularitu a budoucnost....oblíbil si ho např. americký filmový producent Samuel Goldwyn, který již v roce 1922 dal podnět k natočení filmu ,,Věčné město", ve kterém je diktátor líčen jako zachránce před chaosem. V roce 1929 natáčí režisér Alexander Blasseti svůj film ,,Slunce", který byl již tehdy vnitřně rozporný - na jedné straně obyčejní lidé a na straně druhé oslava fašistického režimu. Zvukový film přinášel tehdy nové možnosti - měl šířit nové ideje, novou středomořskou velmoc, která se hlásila ke svému předchůdci - jímž byla římská říše a z těchto důvodů se mohli i navrátit někteří režiséři jako např.: - Geminové. K posílení pozice Itálie na evropském filmovém trhu tehdy měla i přispět mezinárodní filmová přehlídka v Benátkách (1932). O rok později vzniká v americké produkci snímek ,,Mussolini Speaks" (74 minut), který měl osobu duceho představit osobně...Návrat režiséra Carmina Gallaneho v roce 1936 a jeho film ,,Pád Kartága" měl proklamovat myšlenku renesance císařství, vždyt Mussolini se tehdy nechal oslavovat jako vítěz (byla obsazena Etiopie a mělo se zapomenout na porážku z roku 1896, kdy Habešané uštědřili porážku právě Italům v bitvě u Aduy. Z duceho se tehdy stává mecenáš a donátor italské kinematografie - v roce 1937 je zahájena výroba filmů ve studiích Cinnettá v metropoli a samotný duce je tehdy otevírá. Na italského diktátora tehdy nezapomněla i německá produkční společnost UFA, která v roce 1937 dokončila filmový dokument ,,Mussolini in deuschland", který měl demonstrovat věčné přátelství mezi oběma vůdci - Itálie a Německa... Film se tehdy stával i velmi populárním i u duceho - on to byl, kdo chodil na premiéry a poskytoval audience filmovým pracovníkům a neměli by jsme i opomenout, že i členové jeho rodiny se tehdy stávali
součástí italského filmového průmyslu, kde často zaujímali významné pozice.i za války do roku 1943, kdy diktatura padla

POlYEKRAN
Tadeusz Nalepa
Přidáno: 19.5.2015
Zachycený v polském dokumentárním filmu ,,Historia polskiego rocku" z roku 2008. Režie: Leszek Gnianski a Wojciech Slota.
Czeslaw Niemen
Přidáno: 23.1.2018
O polském hudebníkovi byly natočeny celkem dva dokumentární filmy. Prvním byl film ,,Sukces" resp. Uspěch z roku 1968 v režii režiséra Marka Piwowskiego, který pojednával o zpěvákově touze po slávě a obdivu a druhý film ,,Sen o Varšavě" z roku 2014 režiséra Krystofa Magowskiego, který byl i zpěvákovi věnován přinášel střízlivější obraz umělce jež prošel různými životními zákrutami a to tehdy, kdy se z obdivované osobnosti stane obyčejný řadový člověk i když zůstává ,,hvězdou". Niemen nepotřebuje být i po smrti být legendou, protože jeho zpěv a talent umělce zde zůstal jako odkaz pro ty, kteří se jím nechali a nechávají inspirovat...
Jaroslav Novotný
Přidáno: 3.6.2019
K poválečné filmové tvorbě je zapotřebí dodat, že nebylo zdaleka jasné, zda-li bude Kudlov pokračovat v činnosti, protože profesor Vladimír Ulehla navrhoval, aby filmové ateliéry byly vybudovány na Kraví Hoře.Jen díky iniciativě pana Jaromíra Novotného byl Kudlov uchován.Pověření ze strany Elmara Klose zde sehrálo velmi důležitou roli...
Mstislav Paščenko
Přidáno: 1.3.2017
Rok 1945 byl pro mnohé vysvobozením z traumatu druhé světové války, kterou prožíval Mstislav Pasčenko za blokády Leningradu, což odrazilo na jeho filmu ,,Písnička
radosti" za který obdržel cenu na Filmovém festivalu v
Benátkách v roce 1947. Idea k natočení filmu vznikla v době blokády a samotný režisér při rozhovoru s ostatními členy tehdejšího studia říkal:, ,Já jsem povinen dozpívat svoji písničku do konce". Kolega I. Ivanov-Vano k tomu později uvedl, že jeho kresby se pro nás všechny obrazem, jaké ohromné jsou možnosti umění v oblasti lidských vztahů, které se mnohdy proměnují v zázrak...Tento film byl určen především dětem a pro děti...
Paweł Pawlikowski
Přidáno: 5.6.2018
,,Při natáčení filmu ,,Ida" vyvstal velký problém, který se dotýkal scén z venkova, který de facto dnes již neexistuje a při tom řada scén zde byla natáčena..Téma šedesátých let ho přitahovalo, protože rok 1965 považuje za rok přelomu v polské kultuře..,,byla to éra rozkvětu v kultuře a kultivovanosti, která následovala..Tu kultivovanost dnes postrádám, všechno je dnes soutěž, soutěžíme, kdo překročí zas o něco dál, kdo bude
více akčnější...To není má cesta.
Anatolij Petrov
Přidáno: 29.3.2017
Imponovala mi drzost výtvarníka, který se rozhodl jít svojí cestou a dovolil si hrát s postavami tak, že to odporovalo tomu, jak do té doby byly zobrazovány postavy.. říkal Fjodor Ciitruk k tvorbě Anatolije Petrova. Důležitou složkou výtvarného projevu, o kterém je řeč, byla jak mimika obličeje, důraz na jeho realistickou podobu. Petrov speciálně pro film Polygon nakreslil pro své hrdiny masky a podařilo se mu tehdy dosáhnout něčeho nemožného - vytvořit trojrozměrnou kresbu za pomoci tradičních prostředků kreslené animace - spojením obrazu, celuoidu a tuše. Nepoužíval žádnou počítačovou techniku, ale jeho
metoda byla označena za fotografiku a přesto Anatolij Petrov narazil, když si nechtěl dát říci....Vedení Goskina si ho pozvalo na kobereček a sdělilo mu následovné: ,,Víte co, soudruhu Petrove.. Vykašlete se na takovou práci. A vůbec musíte pochopit, že sovětská kinematografie se bez vás obejde! Rozhodla doba, nikoliv uřednický šiml. Metoda Anatolije Petrova bývá dodnes označována za ,,Hyperrealismus".
Emil Radok
Přidáno: 30.12.2015
Loutkový film "Johannes doktor Faust" vznikl v roce 1958 ve studiu Kudlov v tehdejším Gottwaldově (dnes Zlíně). Nelze opominout, že II. program Laterna Magica obsahoval pátou část, která měla obsahovat záběry z filmu Karla Zemana "Inspirace" a šestá část tanečníka s kruhem. Karel Zeman byl uváděn také mezi spoluautory připravovaného programu...

V roce 1961 pak Emil Radok společně s Jaromírem Jirešem natočili pro Filmové Studio Barrandov dokumentární film ,,POLYEKRAN" o metráži 4707 metrů, který byl určen jako reklamní snímek do zahraničí. Za kamerou tehdy stáli Jaromír Helpuch a Stanislav Milota. Hudbu k tomu filmu tehdy složil František Delfín. Použití ,,Polyekranu" bylo předváděno na BVV v roce 1958 a 1960 v Brně.
Vladimír Sís
Přidáno: 3.1.2016
Vladimíra Síse na počátku jeho profesní kariéry významně ovlivnila i jeho zlínská zkušenost, kterou získal za války ve zdejších filmových ateliérech. Své první filmové dokumenty interpretoval, jako: ,,filmový esej", což mělo znamenat pokus o spojení formy filmové reportáže a uměleckého výrazu. Svým zaměřením tehdy vybočoval z celkové produkce tehdejšího studia poučně-vědeckého filmu v Brně.
Jerzy Skolimowski
Přidáno: 15.7.2015
Byl to jen Jazz a film (I)

S prvním s kým se budoucí režisér sblížil byl jazzový sextet Krzystofa Komedy. Viděl ho tehdy na prvním jazzovém festivalu v Sopotech. Na toto setkání vzpomínal takto: Po dixilendu, kdy vystoupili všichni, kterým to tehdy Krzstof nabídnul, jsem ucítil něco zvláštního - myšlenku, jaký je to živel a talent. Nalezl jsem v sobě odvahu účastnit se průvodu (jednalo se tehdy o průvod jazzových hudebníků). Nazývali mne tehdy ,,Mluvka". Povídali mi tehdy:,,...Ty jsi první, kdo vstoupil mezi nás a řekl jsi ,,vy jste fenomenální". Později se Jerzy Skolimowski setkává s Andrzejem Wajdou a spisovatelem Andrzejewskim pro ně napíše scénář ...

POlYEKRAN
Jan Skrzek
Přidáno: 21.10.2014
Slezské blues. Slezsko je region, kde po dlouhou dobu převažovala těžba uhlí a to jak na naší, ale i na polské straně.(u nás Ostrava, Karviná v Polsku - především Katovice). A zde nalezneme kořeny polské podoby blues, která má svůj zvuk, svoje texty a kořeny - ty jsou ukryty někde v podzemí -resp. hrnou se ze zpěvákova hrdla, musí ven, aby vyzpívaly tu radost i tíhu každodenního života...Jan Skrzek k takovým představitelům bluesové scény bezesporu patří jako zpěvák či pianista. Tato podoba blues si na nic nehraje, protože v sobě má vše.
radost, smutek, melancholii, ale také v srdci slunce
A to je pro dnešní svět daleko nejpodstatnější
Dmitrij Šostakovič
Přidáno: 1.3.2017
Hudba a trikový film:

Jako hudební skladatel měl velmi blízko k filmové hudbě a na přelomu dvacátých a třicátých let k trikovému filmu, zvláště tehdy, kdy spolupracoval s režisérem a animátorem Michailem Cechanovkým na filmu ,,O popu a jeho služebníkovi Baldovi". Tento film měl být filmem - operou a skladatel napsal pro Cechanovského hudbu i druhému filmu ,,O druhém myšákovi". Samotného režiséra považoval za nejtalentovanějšího v jeho generaci...
A.J. Urban
Přidáno: 5.9.2014
Antonín Jaroslav Urban jako spisovatele můžeme zařadit k autorům podoby tzv. ,,české indiánky", která vznikla v polovině padesátých let a nalezla svoji edici ,,Tisíc a jedno dobrodružství", která počala vycházet od roku 1961. Antonín Jaroslav Urban však již v roce 1953 napsal knihu ,,Přítel domorodců", která vznikla na základě životního osudu českého krajana Paclta, jež byl zlatokopem i hledačem démantů a zde nalezneme i spojitost mezi osudy obou osobností, které přitahovalo dobrodružství (v české literatuře to před první světovou válkou to byla např. osobnost Z. Kuděje) a na konci dvacátých let životní styl mladých lidí, kterým se stal tramping, o jehož podobu se pokusila česká kinematografie
na počátku třicátých let. Tento pokus se však příliš nevydařil i když někteří jeho představitelé jako např.: Bob Hurikán psali o ,,trampském filmu" a přikládali tomu fenoménu větší důležitost, než-li ve skutečnosti byla. A tak Urbanův román o ,,Posledním husitovi - Pacltovi" i dnes nám připomíná, jak důležitá svoboda v toku dnešních dní...
Český lev Oscar

Filmová databáze v číslech

Filmů: 168033
Osobností: 664607
Fotografií: 658292
Plakátů: 316337
Obsahů a biografií: 154811
foto

Komerční sdělení

Seznam DVD

Potřebujete si udělat pořádek ve filmech? Tak právě pro Vás je tu tento program.

foto

Filmová škola

Staňte se hercem, herečkou.

foto

Poslední komentáře

Dlouhý polibek na dobrou noc (19...

Dlouhý polibek na dobrou noc
Nevím, proč má někdo   potřebu, obsazovat do filmu   vlastní rodinu. Nepamatují   se, že by to někdy vyšlo.   Možná Pohlednice z   více >

Autor: Frolíček | Hodnocení: 5 / 10

Ostrov hrdlořezů (1995)

Ostrov hrdlořezů
Přestože filmy R. Harlina   mám docela rád tady toho   příliš mnoho skřípe.   Základní problém tohoto   filmu je už v obsazení.   Geena Davis více >

Autor: klasifikátor | Hodnocení: 4 / 10

Past na Popelku (1965)

Past na Popelku
Vzpomínám si, jak jsem kdysi   četla brožovanou detektivku   Past na Popelku. Mistrně   vystavěný příběh dívky,   která ztratila paměť.   více >

Autor: beneva | Hodnocení: 8 / 10

Propast mezi námi (2019)

Propast mezi námi
Herecký koncert dvojice Bill   Nighy a Annette Bening.   Příběh rozchodu téměř   třicetiletého manželství   je lehce představitelný i ve   více >

Autor: curil | Hodnocení: 8 / 10

Všiváci (2014)

Všiváci
Je pozoruhodné, že s tak   skvělým obsazením lze   natočit film co ani při   nejlepší vůli nejde   považovat ani za průměrný.   Jen pár více >

Autor: klasifikátor | Hodnocení: 4 / 10

Zdarma
aplikace
pro mobil
ke stažení